SINI Koncern

AB Rörets Industrier är en del av SINI-gruppen

Sinituote Ab bildar tillsammans med sina dotterbolag Nordens största koncern i städredskaps-, klädvårds- och bilvårdsbranschen.