Finskhet

Nyckelflaggan – den är finländsk!

Nyckelflaggan är ett märke för finländska produkter och tjänster. Den talar om att produkten är tillverkad i Finland och att den är finländsk till sitt ursprung.

Nyckelflaggan är ett registrerat och kontrollerat ursprungsmärke och rätt till användning av Nyckelflaggan beviljas av Förbundet för Finländskt Arbete. Nyckelflaggan talar om för konsumenten inte bara om det finländska ursprunget utan även om värderingarna hos produkttillverkaren och tjänsteproducenten.

En skandinavisk produkt passar våra förhållanden

KUNGS-produktfamiljen är till stor del tillverkad i Finland och därför har många produkter fått ursprungsmärket Nyckelflaggan. Det är tryggt att köpa inhemska produkter. Till exempel så passar inhemsk städutrustning bra för våra boenden och för de ytmaterial och städmetoder som vi använder.
Sinituote Oy satsar på en kontinuerlig produktutveckling, bra material och högklassigt arbete.

Finländarna litar på inhemska produkter

Enligt den senaste undersökningen om Nyckelflaggan och finländarnas förhållningssätt så känner över 90 % av finländarna till Nyckelflaggan och dess användningssyfte. Enligt konsumenterna är de fyra viktigaste egenskaperna hos finländska företag och produkter följande:

  • Hållbara produkter (71 %)
  • God tillgänglighet (53 %)
  • Varumärke (43 %)
  • Högklassig design (38 %)

Ett fördelaktigt pris-kvalitetsförhållande har värderats till 12:e plats (15 %). De främsta orsakerna till att köpa finländska produkter är (kvinnor/män):

  • Bättre kvalitet (54 %/48 %)
  • Säkerhet (51 %/38 %)
  • Av principskäl (39 %/38 %)
  • Förbättrar sysselsättningen (35 %/40 %)

Enligt konsumentens föreställningar så står Nyckelflaggan för säkerhet (77 %) och kvalitet (70 %). Den passar även som märke för företag som tar samhällsansvar (75 %).