Ab Rörets Industrier

Rörets Industrier Ab är den största tillverkaren av strykbräden, strykbrädsöverdrag och förvaringsprodukter i Norden. Bland bolagets huvudprodukter återfinns också tork- och vädringsställningar för kläder. Också Rörets verksamhet är baserad på en starkt kundförankrad produktutveckling och egen effektiv produktion. Rörets produkter har införlivats med SINIs produktfamilj på marknaden i Finland.

Rörets Industrier startades 1943, då främst med tillverkning av träinredning till småhus. 1951 övergick tillverkningen till strykbord och vädringsställ helt i trä - 1956 ändrades dessa produkter till att tillverkas av stålrör och då tog också försäljningen fart.

1986 invigdes helt nya och ändamålsenliga lokaler närmare Jönköping - denna satsning tillsammans med kontinuerliga investeringar i maskinparken gjorde att den nordiska marknaden utvidgades till att också gälla övriga Europa.

1997 tog Rörets ett nytt steg och startade ett dotterbolag i Polen där vi bedriver tillverkning och försäljning helt i egen regi. Detta gör att vi har nya möjligheter att konkurrera närmare den europeiska marknaden.

Flera nya produkter har utvecklats och nya produktgrupper har kommit till. Nya strykbord och torkstativ tillsammans med nya förvaringsserier har lanserats.

2003 köptes Rörets av den finska koncernen Sinituote Oy som sedan tidigare ägde Maria Försäljnings AB med varumärken såsom Maria städprodukter och Kungs bilvård. 2004 fusionerades de två svenska bolagen och alla tre varumärkena samsas nu hos Rörets Industrier i Jönköping. Utveckling, ledning, administration och lager finns nu på ett och samma ställe.

Tack vare en lång tradition av produktutveckling och tillverkning i egen regi samt en stark, långsiktig ägare är vi idag marknadsledande i Skandinavien och Polen.

SINI-koncern